LOGOWANIE DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Witryna dla rodzica / ucznia

Dostęp do witryny jest możliwy jedynie po zalogowaniu, w trakcie którego od użytkownika wymagane jest podanie loginu i hasła.

Uczeń

Loginem jest szkolny adres email. Adres ten uczeń otrzymuje od wychowawcy na początku roku szkolnego.

Rodzic

Loginem jest adres email podany przez rodzica podczas pierwszego „Spotkania z rodzicami”. 

Hasło

Definiowane jest przez użytkownika, podczas pierwszego logowania do systemu.

Instrukcja pierwszego logowania

1. Wejdź na stronę szkoły i wybierz zakładkę „E-Dziennik”.

2. Kliknij przycisk „Zaloguj”.

3. Kliknij przycisk „Przywróć dostęp”.

4. W polu e-mail należy wpisać adres poczty elektronicznej.

5. Na ekranie pojawi się komunikat o tym, że na wskazany adres e-mail został wysłany link umożliwiający utworzenie hasła.

6. Po otrzymaniu wiadomości należy kliknąć na link i do wyświetlonego formularza wpisać hasło.

7. Po ustawieniu nowego hasła, wracamy do okna logowania.

8. Wpisujemy nowe dane do logowania.

Reset hasła

W celu zresetowania hasła, skorzystaj z procedury pierwszego logowania.

Przewiń do góry
Skip to content